Living Heart

Coaching, Trainingen en Workshops

Byron Katie

Byron Katie Sinds 1986 brengt Byron Katie haar Work naar miljoenen mensen over de hele wereld. Naast openbare bijeenkomsten introduceert ze The Work bij bedrijven, scholen, gevangenissen en ziekenhuizen. Sinds 1998 leidt ze de School for The Work, een erkend bijscholingsprogramma voor professionele hulpverleners.

Of je gelooft wat je denkt, of je onderzoekt het. Een andere keuze is er niet. Byron Katie

Byron Katie’s inzichten komen overeen met de uitkomsten van onderzoeken van vooraanstaande onderzoekers (bijv. Damasio en Gazzaniga) op het gebied van de cognitieve psychologie en de neuropsychologie. Ze heeft verschillende boeken gepubliceerd, waaronder “Vier vragen die je leven veranderen”, “Ik heb je liefde nodig, is dat waar?”, “Katie’s Tao”, “Onderzoek je denken, verander de wereld” en “Gedachten die je vrijheid zullen geven”.

Ik laat mijn gedachten niet los.
Ik onderzoek ze, dan laten ze mij los. Byron Katie

Wil je meer weten over Byron Katie?

Byron Katie’s website en werkwijze

Een overzicht van Byron Katie’s boeken in het Nederlands

Byron Katie’s blog